Glam Design

Polityka Prywatności

(I) administratorem danych osobowych jest Glam Design Kacper Drelich z siedzibą z siedzibą w

Stare Jabłonki, adres: ul. Piękna 3, 14-133 Stare Jabłonki,

(II) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na zasadach, w celu oraz w okresie wynikającym z

powyższych zgód przez Glam Design Kacper Drelich, zaś przez okres dłuższy niż wynikający ze

zgody wyłącznie w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez powszechnie obowiązujące

przepisy prawa,

(III) podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda, zaś przetwarzanie dotyczy wyłącznie

wskazanych w zgodzie danych osobowych,

(IV) osoba, której dane pozostają przetwarzaniu, posiada prawo dostępu do treści swoich danych

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

(V) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże cofnięcie zgody lub odmowa jej

udzielenia (lub inne ograniczenie w ich wykorzystaniu), może uniemożliwić realizację celów

określonych zgodą, tj. prowadzenia komunikacji oraz zapoznania się z ofertami, (VI) osoba, której

dane pozostają przetwarzane, posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO),

(VII) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (ani profilowane),

(VIII) dane osobowe nie będą przekazywane (transferowane) do państw trzecich ani organizacji

międzynarodowych.

(IX) Strona używa Google Analitycs.